Magpatuloy sa pag-aaral

Maligayang pagdating

Nagsusumikap ang Ta platform upang maghandog ng isang bagong karanasan para sa pag-aaral ng mga islamikong kaalaman, sa pamamagitan ng pakikinabang sa mga kasangkapan sa paglilinis sa isang template, madali at kaakit-akit, nababagay sa iba’t ibang mga kategorya ng edad.

Ang platform ay naghandog ng isang pamamaraan na mapagkumpitensyang interactive para sa pag-aaral ng mga kaalamang pang-islamiko sa iba’t ibang mga larangan nito, upang gawin ang paghahanap ng kaalaman na isang kasiya-siyang karanasan.

170,154

Rehistradong mag-aaral

21,406,324

Makikinabang

195

Bansa

1,730

Pahinang pang-edukasyon

Ang mga pangunahing paksa

6

Tungkol sa platform

  • Piliin ang mga paksang gusto mong matutunan at magsimulang mag-aral kaagad
  • Maaari mong kumpletuhin ang bawat yunit na pang-edukasyon nang mas mababa sa limang minuto
  • Subukan ang iyong islamikong kaalaman sa iba't ibang larangan
  • Kolektahin ang mga badge at point at makipagkumpitensya sa ibang mga gumagamit

Si Abu Hurairah – kalugdan siya ng Allah – ay nag-ulat na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: (Sinuman ang tumahak ng landas sa paghahanap dito ng kaalaman, pagagaanin ng Allah para sa kanya ang daan patungo sa Paraiso). Isinalaysay ni Muslim