Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Zakat (kawanggawa)

Ang Zakat ay ang ikatlong haligi ng Islam mula sa mga haligi nito, itinakda ito ng Allah upang dalisayin ang nagbibigay at kumukuha at linisin silang dalawa. Bagama't sa panlabas nito ay isang pagbawas sa bilang ng pera, nguni't ang mga epekto nito ay ang pagdadagdag ng pera bilang isang pagpapala, ang pagdadagdag ng pera sa dami, at ang pagdadagdag ng pananampalataya sa puso ng may-ari nito.

Ang mga aralin

Ang Zakat; katotohanan nito at mga layunin nito
Ang mga kayamanan na ubligadong patawan ng Zakat (kawanggawa)