Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Propeta ﷺ

Ang pag-alam sa pagkatao ng Sugo ng Allah ﷺ, ang kanyang talambuhay, ang kanyang propesiya, at ang kanyang karapatan sa kanyang pamayanan.

Ang mga aralin

Ang mensahe ni Propeta Muhammad ﷺ
Ang talambuhay ni propeta Muhammad ﷺ (1).
Ang mga kabutihan ng Propeta Muhammad ﷺ
Talambuhay ni propeta Muhammad ﷺ, (2)