Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Mga Epidemya at mga sakit

Ang pagkakaroon ng mga epidemya ay isa sa mga kakayahan (itinakda) ng Allah na bumababa sa mga tao, Muslim at di-Muslim. Ngunit ang kalagayan ng isang Muslim na may paghihirap ay hindi katulad ng sa iba. at pinakikitungoan niya ito sa kung ano ang ipinag-utos sa kanya ng kanyang Panginoon na maging matiyaga at magsagawa ng mga lehitimong dahilan upang maitaboy ito bago ito mangyari at maghahanap ng lunas nito kung ito ay dumapo sa kanya.

Ang mga aralin

Ang epidemya ay aral at payo
Ang pakikitungo ng Muslim sa epidemya
Ang Mga lehitimong kuta (pananggalang)
Mga Alituntunin na may kaugnayan sa Epidemya