Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang mga aralin

Ang Pagsusugal at Pagpupustahan
Ang kasab (pagkamit ng pera o kita) at paghanapbuhay
Ang islamikong moralidad sa pinansyal na mga transaksyon
Ang masamang kita at ang mga ipinagbabawal na transaksyong pinansyal
Ang riba (pagpapatubo)
Ang pagpapaupa o pagpaparenta
Ang Ipinagkatiwalang bagay (Ang bagay na Iniwan ng may-ari sa ibang tao para tingnan o pangalagaan)