Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Isang pagsusulit : Ang Banal na Qur'ãn

12

Ang mga Katanungan

4

Ang mga aralin

16,292

الطلاب

Sa pamamagitan ng pagsusulit sa pagpili ng antas maaari mong malaman ang iyong antas sa lahat ng aralin (:paksa) sa Platform ng TA, Naglalaman ang pagsusulit na ito sa (: questions_count) katanungan na pinili mula sa lahat ng aralin (:paksa) sa Platform, walang pagkapasa o pagkabagsak sa pagsusulit na ito, subalit tiyak na maipasa mo ang lahat ng aralin (:paksa) sa Platform na nasagot mo ng tama ang mga katanungan nito.Sa pagtatapos ng pagsusulit, makakatanggap ka ng abiso sa mga aralin na naipasa mo sa pamamagitan ng pagsusulit na ito.