Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Paniniwala

Ang Islam ay isang paniniwala at isang batas, At Ang paniniwala ay siyang pundasyon kung saan nakabatay ang relihiyon, At Ang paniniwalang Islam ay isang malinaw at madali na paniniwala, tumutugma ito sa mga tamang kaisipan at magandang kalikasan (magandang pag-unawa). 

Rate ng pagkumpleto ng mga aralin Ang Paniniwala

Ang mga sub-paksa