Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang mga Okasyon

Ang Islam ay isang relihiyon na sumasaklaw sa lahat ng anumang nakakabuti sa mga tao, at ito ay isang pangkalahatang mensahe sa mga tao saan man naroroon at anumang Oras, at kung paanong ito ay sumasaklaw sa lahat at pangkalahatan, ito ay nababagay rin sa lahat ng lugar at panahon, Kasama sa bahaging ito ang mga piling paksa na kaylangan ng mga muslim sa iba't ibang sitwasyon at okasyon

Rate ng pagkumpleto ng mga aralin Ang mga Okasyon

Ang mga sub-paksa