Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Isang pagsusulit : Ang pag-aayuno sa Ramadan

4

Ang mga Katanungan

3

Ang kailangan na grado para pumasa

2

subok sa bawat tanong

16,819

Ang mga estudyante

Binubuo sa isang pagsusulit Ang pag-aayuno sa Ramadan Sa 4 Mga Katanungan
Upang makapasa sa pagsusulit, dapat kang sumagot sa 3 Mga Katanungan Sa tamang porma