Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Isang pagsusulit : Ang kabutihan ng banal na Qur'ãn

5

Ang mga Katanungan

4

Ang kailangan na grado para pumasa

2

subok sa bawat tanong

15,298

Ang mga estudyante

Binubuo sa isang pagsusulit Ang kabutihan ng banal na Qur'ãn Sa 5 Mga Katanungan
Upang makapasa sa pagsusulit, dapat kang sumagot sa 4 Mga Katanungan Sa tamang porma