បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ការគោរពសក្ការៈ(អ៊ីហ្ពាហ្ទាត់)

ការគោរពសក្ការៈ(អ៊ីហ្ពាហ្ទាត់)៖ ជាការគោរពប្រតិបត្តិទូទៅជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ ការលើកតម្កើង និងការឱនលំទោន ហើយវាគឺជាសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មកលើខ្ញុំបម្រើទាំងឡាយរបស់ទ្រង់។ ទ្រង់បានជ្រើសរើសវាជាពិសេសសម្រាប់ទ្រង់តែមួយគត់ មិនសម្រាប់អ្នកផ្សេងក្រៅពីទ្រង់ឡើយ ហើយវារួមបញ្ចូលនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ និងពេញចិត្ត ទាំងពាក្យសម្តី និងកាយវិការដែលទ្រង់បានបង្គាប់ប្រើ និងជំរុញមនុស្សឱ្យធ្វើ មិនថាទង្វើនោះជាសកម្មភាពខាងក្រៅ ដូចជាការប្រតិបត្តិសឡាត ការបរិច្ចាគហ្សាកាត់ និងការធ្វើធម្មយាត្រាហាជ្ជី ឬជាទង្វើផ្នែកខាងក្នុង ដូចជាការហ្ស៊ីកៀរ(រលឹកអល់ឡោះ)ដោយចិត្ត ការខ្លាចទ្រង់ ការប្រគល់ការទុកចិត្តលើទ្រង់ ការសុំជំនួយពីទ្រង់ ឬក៏ទង្វើផ្សេងៗទៀតនោះឡើយ។

មេរៀន

ធាតុពិតនៃការគោរពសក្ការៈ
អំពើស្ហ៊ីរិក(ពហុទេពនិយម)