زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

وباګاني او مرضونه

په بندګانو وباګاني راتلل د الله پاک له خوانه ازميښت وي چې په مسلمان او کافر ټولو راځي مګر د مسلمان حالت په ازميښت کې د کافر پشان نه وي بلکه مسلمان په ازميښت کې د خپل پروردګار د حکم سره سم روان وي صبر کوي او جاېز اسباب په کار اچوي تر څو دهغه مرضونو مخه ونیسي چې لا راغلي نه وي او دهغه مرضونو علاج وکړي چې واقع شوي وي. 

درسونه

وبايې مرضونه کې وعضونه او نصيحتونه:
د وبايې مرضونو اړوند د مسلمان کړنې:
د مرضونو څخه شرعي خلاصون:
ځېنې احکام او مسائل کوم چې د وبايې مرضونو سره تړاو لري.