زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

درسونه

د اسلام په مبارک دين کې د کورنۍ مقام او مرتبه.
د نارينه و او ښځېنه تر مينځ بنیادي اصول.
د ښځې او خاوند انتخاب لپاره بنیادي اصول.
د کوژدنۍ آداب
د مور او بلار حقونه.
پيغمبر صلی الله علیه وسلم ډير ښه خاوند و.
د ښخې او خاوند حقونه.
د اسلام په مبارک دين کې د میراث مسائل