زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

مرګ او جنازه

مرګ اخیري مرحله نده،بلکې دا د اخرت د زندګۍ ابتدا ده،اسلام د انسان د پیدایش نه تر مرګ پورې د هغې د حقوقو خیال ساتلی،چې د مړې حقوق او د هغه د کورنۍ حقوق باید مراعات شي.

درسونه

د مرګ او ژوند حقیقت:
مړي ته غسل او کفن ورکول.
د مړي تدفین او په هغه باندي د جنازي لمونځ کول.
په میړي باندي خپګان او تعزیت
د وصیت او میراث مسائل: