زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

طهارت ( پاکوالی )

 هر کله چې د لمونځ کونکي لمونځ تر هغه وخت پورې نه قبليږي تر څو چې د وس او توان مطابق خپل ځان د بي اودسۍ او نجاست ( پليتۍ ) نه پاک نه کړي،  د طهارت او پاکوالي لپاره به استعمال د اوبو يا هغه څه چې د ابو په ځاې قايم مقام وي کولی شي لکه د اوبو د نشتوالي په صورت کې تیمم وهل: د همدي وجې نه فقهاء په خپلو کتابونو کې شروع د کتاب الطهارت نه کوي ځکه چې د اسلام په ارکانو کې د توحيد د کلمې نه بعد لمړي مقام د لمانځه دی ، او د لمانځه لپاره طهارت او پاکوالی شرط دی ځکه چې پاکوالی د لمانځه مفتاح ( چابي ) ده       

درسونه

د قضا حاجت او استنجا آداب:
لویه بي اودسي او د هغې نه غسل کول
د طهارت او پاکوالي اړوند ځېنې خاص مسائل او احکام.
د صحیح سلامت فطرت کارونه

ليدونکي توکي