زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

درسونه

قمار بازي او جواري
د کار کسب او د رزق ګټلو آداب
په مالي معاملاتو کې اسلامي اخلاق
نارواه او حرام مالي کاروبار.
په سؤال يو څيز اخستل.
يو څيز بښل او ډالۍ کول.