زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

روژ نیول.

د اسلام په مبارک دين کې روژه نيول څلورم بنیادي رکن دی، روژه نیول لوې عبادت دی، الله پاک په مسلمانانو باندي فرض کړې ده او همدغه شان په مخکنو خلکو باندي هم روژه فرض وه د روژې لویه فائده تقوی ته رسیدل دي او تقوی بیا د هر خير بنیاد دی. 

درسونه

روژه ماتوونکي شیان
هغه کسان چې الله ورته د روژه نه نیولو اجازت ورکړی:
کوچنی اختر او غټ اختر