నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత కాలపు ఛాలెంజ్

మీకు 60 సెకన్లు ఉన్నాయి. వీలైనన్ని ఎక్కువ ప్రశ్నలకు సరిగ్గా సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు ప్రతి సరైన సమాధానానికి 10 పాయింట్లను పొందుతారు మరియు ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 5 పాయింట్లను కోల్పోతారు.


మీరు లాగిన్ కాలేదు

పోటీదారుల లిస్టులో మీ ర్యాంకును చూపడానికి దయచేసి మీ పేరును నమోదు చేసుకోండీ