నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

శీతాకాలానికి సంబందించిన నియమనిబంధనలు

ఇస్లాం ఒక సమగ్రమైన మరియు విశాలమైన ధర్మము,అది జీవితాన్నంతటిని దాని సృష్టికర్తతో అనుసంధానించబడిన జీవన విధానాన్ని అందిస్తుంది, దీనిలోని ప్రతి మార్గదర్శం ఒక విజ్ఞతతో కూడుకుని ఉంటుంది, ఒక విశ్వాసికి ప్రతి సమయం ఒక ఆరాధనయే, ఈ ఆరాధన అనేది దానికి సబందించిన పలు అవసరాలకు, పరిస్తితులకు దారి తీస్తుంది, శీతాకాలములో నమాజు, సూచీశుభ్రత, దుస్తులు, వర్షం కారణంగా ఏర్పడే పరిస్థితులు వంటి పరిస్తితులకు సంబందించి కొన్ని ధార్మిక నియమనిబందనలు ఉంటాయి, ఈ విభాగములో వాటి గురించి చర్చిద్దాము. 

పాఠాలు

చలికాలానికి విశ్వాసముతో ఉన్న సంబంధం
శీతాకాలములో సుద్ధీ శుభ్రతలు
చలికాలంలో నమాజు మరియు ఉపవాసాలు
శీతాకాలములో సాధారణ నియమాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి