నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం చలికాలానికి విశ్వాసముతో ఉన్న సంబంధం

ఒక విశ్వాసి అనేవాడు ఈ విశ్వంలోని సూచనల పై దృష్టి సారించాలి, వాటి గురించి లోతుగా యోచించాలి, ఆలోచించాలి. వీటి పట్ల విస్మరణకు గురికాకూడదు. ఈ పాఠములో మనము శీతాకాలములో విశ్వాసానికి చెందిన అంశాల గురించి తెలుసుకుందాము.

  • ప్రతిసంవత్సరం పునరావృతంగా మారుతూ ఉండే కాలాలు, ఋతువులలో దాగిఉన్న అల్లాహ్ యొక్క విజ్ఞత మరియు జ్ఞానము గురించి తెలుసుకోవడం.
  • ఇస్లాం యొక్క నియమ నిబంధనలలో ఉన్న సరళత్వమును మరియు సులభాన్ని గ్రహించడం.

శీతాకాలం అనేది ఒక సంవత్సరంలోని కాలాలలో ఒకటి, అల్లాహ్ తన విజ్ఞత ఆధారంగా దీని ఏర్పాటు చేశాడు.

ఖురానులో వేసవి కాలము

ఖురానులో శీతాకాలం అనే పదం కేవలం ఒక్క సారి మాత్రమే ప్రస్తావించబడినది, దీని గురించి అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : (అల్లాహ్ రక్షణ మరియు ఆయన కరుణతో) ఖురైషులు (ప్రయాణాలకు) అలవాటు పడ్డారు. (అల్లాహ్ కరుణ మరియు ఆయన రక్షణతో) వారు శీతాకాలపు మరియు వేసవి కాలపు ప్రయాణాలు చేయ గలుగుతున్నారు.(ఖురైష్ -1,2). ఇక్కడ శీతాకాలపు ప్రయాణం అనగా : శీతాకాలములో ఖురైష్ తెగవారి వ్యాపార ప్రయాణము. ఈ కాలములో వీరు యమన్ దేశానికి మరియు వేసవి కాలములో షామ్ (అప్పటిలో సిరియా మరియు దాని చుట్టూ ఉన్న దేశాలు కలిపి షామ్ అనే దేశంగా ఉండేది)కు వ్యాపార నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేసేవారు.

.వేసవి కాలం మరియు శీతాకాలాన్ని విడదీస్తూ ఈ రెంటి మధ్యలో ఆకురాలుకాలము మరియు వసంతకాలాలు(పుష్పసమయము) ఉంటాయి. ఈ కారణంగానే కొందరు పండితులు సంవత్సరం అనేది వేసవి మరియు చలి కాలాల రెండు భాగాలు అని చెబుతారు.

శీతాకాలము అల్లాహ్ యొక్క శక్తి, జ్ఞానము మరియు కరుణ యొక్క వ్యక్తీకరణలలో భాగము,

ఋతువులు, కాలాలు అనేవి అల్లాహ్ యొక్క సూచనలలో భాగము, పలుప్రయోజనాల నిమిత్తం అల్లాహ్ తన విజ్ఞతతో వీటిని ఏర్పాటు చేశాడు, ఇవి అల్లాహ్ యొక్క శక్తి, జ్ఞానము మరియు కరుణ యొక్క వ్యక్తీకరణలలో భాగము, ఆయనే రాత్రి మరియు పగలు, వేడి మరియు చలి, వేసవి మరియు శీతాకాలాలను మారుస్తూ ఉంటాడు. దీని గురించి తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “నిశ్చయంగా, భూమ్యాకాశాల సృష్టిలో మరియు రేయింబవళ్ళ అనుక్రమం (ఒకదాని తరువాత ఒకటి రావడం మరియు వాటి హెచ్చుతగ్గుల)లో, బుద్ధిమంతుల కొరకు ఎన్నో సూచనలు (ఆయాత్) ఉన్నాయి”(ఆలె ఇమ్రాన్ : 190). ఈ మార్పులన్నీ కూడా అల్లాహ్ సృష్టించిన కొన్ని భౌతికమైన కారణాల వల్ల జరుగుతూ ఉంటాయి.

శీతాకాలము అనేది సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మరియు జీవితంలోని అనుగ్రహాలను గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశము.

శీతాకాలము మరియు ఇతర కాలాలు అనేవి మనిషికి అతను ఎంత వయసును గడిపేశాడు మరియు గడిచిన ఈ కాలాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఏ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయాడు అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తాయి, గత శీతాకాలం ఏ విధంగా చాలా వేగంగా గడచిపోయిందో గుర్తు చేసుకుని గతంలో జరిగిన తప్పులను సరిదిద్దుకుని, లోపాల్ని భర్తీ చేసుకుంటూ ప్రస్తుతం ఉన్న సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో ఆలోచిస్తాడు.

.తన దివ్యగ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : మరియు ఆయనే, రేయింబవళ్ళను ఒకదాని వెంట ఒకటి అనుక్రమంగా వచ్చేటట్లు చేసేవాడు, ఇవన్నీ గమనించ గోరిన వారి కొరకు లేదా కృతజ్ఞత చూపగోరిన వారి కొరకు ఉన్నాయి(అల్-ఫుర్కాన్: 62). ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ (ర) ఇలా సెలవిస్తున్నారు : మీ రాత్రిలో మీరు ఏమి కోల్పోయారో వాటిని మీ పగలులో మీరు పొందే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే స్వీయవిమర్శ చేసుకునేవారికి మరియు కృతజ్ఞత కలవారికి అల్లాహ్ రాత్రి మరియు పగళ్లను ఒకదానితరువాత ఒకటి వచ్చేవిధంగా చేశాడు.

శీతాకాలములో వెచ్చదనం కోసం వినియోగించే ఉన్ని దుస్తులు మరియు ఇతర సదుపాయాలు అనేవి అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహాలను గుర్తుచేసుకునే ఒక మంచి అవకాశము, ఇవి మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి, తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “మరియు ఆయన పశువులను సృష్టించాడు. వాటిలో మీ కొరకు వెచ్చని దుస్తులు మరియు అనేక లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. మరియు వాటిలో నుండి (కొన్నిటి మాంసం) మీరు తింటారు. (నహల్ : 5). ఈ అనుగ్రహాల పై కృతజ్ఞత తెలుపుకోవడం అనేది మీపై హక్కు మనపై ఉంటుంది. మరో చోట అల్లా ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “మరియు మీ ప్రభువు ప్రకటించింది (జ్ఞాపకం చేసుకోండి): "మీరు కృతజ్ఞులైతే! నేను మిమ్మల్ని ఎంతో అధికంగా అనుగ్రహిస్తాను. కాని ఒకవేళ మీరు కృతఘ్నులైతే! నిశ్చయంగా, నా శిక్ష ఎంతో కఠినమైనది”.

మరణానంతర జీవితాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి శీతాకాలం ఒక అవకాశం.

.తీవ్రమైన చలి విషయంలో మనకోసం ఒక ఉపదేశం ఉంది, దీని గురించి ప్రవక్త(స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : నరకాగ్ని తన ప్రభువుతో వీర్యాదు చేస్తూ ఇలా అన్నది : ఓ నా ప్రభువా నాలో ఒక భాగం మరో భాగాన్ని తినేసింది, దానితో అల్లాహ్ నరకానికి శీతాకాలంలో ఒకసారి మరియు వేసవి కాలంలో ఒకసారి శ్వాసకు అనుమతినిచ్చాడు, దీని కారణంగా నే మీరు తీవ్రమైన వేడిని మరియు తీవ్రమైన చలిని చూస్తున్నారు. (బుఖారీ ; 3260 – ముస్లిం 617)

నరకవాసులు వేడి ద్వారానే కాకుండా చల్లదనంతో కూడా శిక్షింపబడతారు. తన గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “అందులో వారు ఎలాంటి చల్లదనాన్ని గానీ మరియు (చల్లని) పానీయాన్ని గానీ చవి చూడరు. సలసల కాగే నీరు మరియు ఎముకలు కొరికేసే అతి చల్లటి గాలి తప్ప”! ఇక్కడ గస్సాఖ్ అంటే తన చల్లదనంతో కాల్చివేసే అతి చల్లటి గాలి, వేడి కారణంగా నరకవాసులు సహాయం కోసం అర్ధించినపుడు వారికి ఎముకలను కొరికేసే అతి చల్లటి గాలిలో వారు నీటముంచబడతారు, ఈ సమయంలో వారు నరకములో ఉండే సముద్రపు సహాయం అడుగుతారు. అల్లా మనందరినీ ఇలాంటి శిక్షల నుండి రక్షించుగాక.

ఆరాధక విశ్వాసులైన కొంత మంది ఇలా అన్నారు : మంచు కురుస్తున్నపుడు నేను ఎప్పుడు చూసినా తీర్పుదినాన మనకు ఇవ్వబడే మన లెక్క తాలూకు పత్రాలు ఎగురుతున్నట్లు అనిపిస్తాయి.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి