Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Ý nghĩa của mùa đông.

Mùa đông là một trong những mùa của gian đoạn thời gian, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã quy định cho nó những giáo luật quan trọng. Đó là một trong những dấu hiệu của Quyền Năng của Thượng Đế Allah Đấng Toàn Năng, Ngài là Đấng chuyển đổi đêm và ngày, nóng và lạnh, mùa hè và mùa đông. Thượng Đế Allah Đấng Toàn năng phán: {Quả thật, việc tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như việc luân chuyển ban đêm và ban ngày là những dấu hiệu dành cho những người hiểu biết.} [Chương Ali-Imran, câu: 190]. Ngay cả nếu sự khác biệt này là do nguyên nhân tự nhiên, thì Thượng Đế Allah Ngài là Đấng tạo ra những lý do này, trong đó cũng là sự biểu hiện của sự khôn ngoan và lòng thương xót của Ngài.

  • Biết được sự khôn ngoan ngoan của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao trong mùa đông và sự chuyển giao giữa các mùa trong năm.
  • Suy ngẫm về những hoàn cảnh trong mùa đông những điều giúp tăng đức tin Iman.

Mùa đông là một trong những mùa của gian đoạn thời gian, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã quy định cho nó những giáo luật quan trọng.

Mùa đông trong Thiên Kinh Qur'an.

Từ mùa đông chỉ được nhắc đến trong Thiên Kinh Qur'an một lần, đó là trong chương Quraish, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Để bảo vệ bộ tộc Quraish được yên bình. TA (Allah) đã làm bằng an cho họ trong chuyến đi vào mùa đông và chuyến đi vào mùa hè.} [Chương Quraish, câu: 1-2]. Chuyến đi vào mùa đông là: Chuyến đi buôn của bộ tộc Quraish vào mùa đông; và họ thực hiện chuyến buôn đến Yemen, còn vào mùa hè họ thục hiện chuyến buôn đến nước Sham.

Mùa đông trái ngược với mùa hè, và hai mùa thu và xuân như ngăn cách giữa chúng, vì lý do này mà một số học giả nói rằng: trong một năm có hai mùa: mùa hè và mùa đông.

Mùa đông là một trong những dấu hiệu về Quyền Năng của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao:

Mùa đông là một trong những dấu hiệu về Quyền Năng của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao, Ngài là Đấng chuyển đổi đêm và ngày, nóng và lạnh, mùa hè và mùa đông. Thượng Đế Allah Đấng Toàn năng phán: {Quả thật, việc tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như việc luân chuyển ban đêm và ban ngày là những dấu hiệu dành cho những người hiểu biết.} [Chương Ali-Imran, câu: 190]. Ngay cả nếu sự khác biệt này là do nguyên nhân tự nhiên, thì Thượng Đế Allah Ngài là Đấng tạo ra những lý do này, trong đó cũng là sự biểu hiện của sự khôn ngoan và lòng thương xót của Ngài.

Mùa đông là cơ hội để nhắc nhở về tuổi đời và ghi nhớ những ân phúc.

Mùa đông và sự thay đổi của thời gian là dịp để nhắc lại về những thời gian đã qua của tuổi đời cùng với sự lãng phí của con người trong việc nắm bắt chúng. Một người nên nhớ rằng mùa đông trước nó đã trôi nhanh như thế nào, và thời gian còn lại là cơ hội để bù đắp những sự lãng phí thiếu xót trong thời gian đước đó.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Ngài là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày luân chuyển tiếp nối nhau để cho ai muốn tụng niệm hoặc muốn tạ ơn (ân huệ của Ngài)} [Chương Al-Furqan, câu: 62]. Ông Umar Bin Al-Khattab [cầu xin Allah hài lòng về ông] nói: "Bạn nhận ra những gì bạn đã bỏ lỡ trong buổi đêm vào ban ngày của bạn, chắc chắn Thượng Đế Allah đã tạo ban đêm và ban ngày nối tiếp nhau cho những ai muốn tưởng nhớ, hoặc muốn tạ ơn (Ngài về những ân huệ của Ngài)".

Mùa đông là cơ hội để ghi nhớ ân huệ của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao với những sự ấm áp mà Ngài đã ban tặng từ những chiếc áo len, vật dụng, và những ân huệ khác. Allah Đấng Tối Cao phán: {Và gia súc, chính Ngài đã tạo ra chúng. Chúng là nguồn cung cấp quần áo, thực phẩm và nhiều nguồn lợi khác cho các ngươi.} [Chương Al-Nahl, câu: 5]. Và bởi những ân huệ này chúng ta phải tạ ơn Ngài, Đấng Tối Cao phán: {Nếu các ngươi biết ơn, TA (Allah) chắc chắn sẽ ban thêm cho các ngươi; nhưng nếu các ngươi vô ơn (đối với các ân huệ của TA) thì quả thật, sự trừng phạt của TA rất khủng khiếp.”} [Chương Ibrahim, câu: 7].

Mùa đông là cơ hội để tưởng nhớ Ngày Sau:

Trong sự khó khăn của cái lạnh là một sự cảnh báo và bài học chúng ta nhận được từ Hadith của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], Người nói rằng: Ngọn lửa (Hỏa Ngục) phàn nàn với Rabb (Thượng Đế Allah) của nó rằng: «Lạy Allah! các bộ phận của tôi chúng ăn lẫn nhau. Vì vậy, Ngài cho phép nó thở hai lần, một lần vào mùa đông và một lần vào mùa hè, đây là lý do các người thấy cái nóng khắc nghiệt, và cái lạnh buốt» [Al-Bukhari, số: 3260 và Muslim, số: 617].

Cư dân của hỏa ngục sẽ bị trừng phạt bằng cái lạnh, cũng như sẽ bị trừng phạt bằng cái nóng, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Trong Hỏa Ngục, chúng sẽ không tìm thấy sự mát lạnh cũng như không tìm thấy thức uống dễ chịu nào. Ngoại trừ loại nước cực sôi và chất mủ tanh hôi (từ các vết thương). Một khoản đền bù xứng đáng (cho những việc làm của chúng).} [Chương Al- Naba, câu: 24-26]. Cái lạnh khủng khiếp đến nỗi thiêu đốt đến tan chảy; cư dân hỏa ngục cầu xin sự giúp đỡ khỏi cái nóng, họ sẽ bị dội bằng một cơn gió lạnh đến thấu xương làm vỡ vụng các ống xương của họ bởi cái lạnh, rồi họ lại tìm kiếm sức nóng từ Hỏa Ngục... cầu xin Thượng Đế Allah cho chúng ta được che chở, bảo vệ.

Một số tín đồ thờ phượng nói rằng: Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi ngoại trừ nó sẽ làm cho tôi nhớ đến những trang giấy bay vào ngày tập trung và phục sinh (ngày phán xét cuối cùng).

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra