Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Hai câu tuyên thệ Shahadah

Tôn giáo Islam đặt lời khẳng định Tauheed [Không có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah] ở một vị thế vĩ đại nhất, và cấp bậc cao cả nhất; Nó là điều bắt buộc đầu tiên đối với người Muslim, người nào muốn gia nhập tôn giáo Islam thì y phải khẳng định và tin tưởng điều đó, phải nói lên bằng lời. Và ai đọc hai câu tuyên thệ một cách kiên định, chân thành vì Thượng Đế Allah thì đó là nguyên nhân để y được cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục, như Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người (ﷺ)] nói: «Quả thật, Allah nghiêm cấm Lửa của Hỏa Ngục chạm đến người nào nói lời Shahadah [Không có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah] vì Allah» [Al-Bukhari, số: 415].

Những bài học

Câu tuyên thệ: [لا إله إلا الله] [Không có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah].
Tìm hiểu vị Sứ Giả Muhamad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người (ﷺ)].
Ý nghĩa câu tuyên thệ Shahadah: [Muhammad là Thiên Sứ của Thượng Đế Allah].