Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Hành hương Hajj.

  • Hành hương Hajj là trụ cột thứ năm trong các trụ cột của tôn giáo Islam, và là bổn phận bắt buộc đối với tín đồ Muslim đến tuổi trưởng thành, có khả năng phải thực hiện một lần trong đời.

Những bài học

Những ân phúc của Makkah Al-Mukarramah và Masjid Al-Haram.
Ý nghĩa và ân phúc của nghi thức hành hương Hajj.
Cách thức thực hiện nghi thức hành hương Hajj.
Cách thức thực hiện nghi thức Umrah.
Những điều cấm khi trong tình trạng Ehram.
Thăm viếng Madinah của Thiên Sứ.