Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Những bài học

Phụ nữ và lời mời gọi đương đại.
Sự sạch sẽ của phụ nữ Muslim.
Trang phục của người phụ nữ Muslimah.
Các quyền lợi của phụ nữ trong Islam.