Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Những bài học

Tầm quan trọng của gia đình trong Islam.
Kiểm soát mối quan hệ giữa hai giới.
Quy tắc chọn vợ và chồng.
Nghi thức đính hôn.
Quyền của cha mẹ.
Quyền của con cái.
Thiên Sứ ﷺ là một người chồng.
Kết nối tình thân.
Nghi thức hôn lễ.
Quyền lợi của vợ chồng.
Thừa kế trong Islam.