Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Thừa kế trong Islam.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số đặc điểm của hệ thống thừa kế trong Islam.

  • Tìm hiểu những gì phân biệt các quy định về thừa kế trong đạo Hồi.
  • Hiểu được các nền tảng của thừa kế và các điều kiện của nó.
  • Tìm hiểu những người thừa kế đã được thỏa thuận (bởi các học giả) từ nam giới và phụ nữ.

Thừa kế là luật lệ của con người trên toàn cầu, được các quốc gia trong quá khứ và hiện tại áp dụng, vì nó phù hợp với bản chất con người là muốn sở hữu tài sản và phấn dấu vì nó, đồng thời nó giải quyết vần đề quản lý tài sản của người quá cố sau khi chết.

Các giáo luật quy định về thừa kế trong Islam ưu việt vì có rất nhiều chi tiết liên quan đến điều kiện của người lập di chúc, những người thừa kế và phần của mỗi người trong số họ trong một hệ thống toàn diện và ấn tượng. Một trong những ưu điểm của sự chi tiết trong quy định thừa kế trong Islam là giải quyết nguyên nhân xung đột giữa những người thân của người lập di chúc; bởi vì khi những người thừa kế biết được rằng tài sản thừa kế sẽ được chia cho họ theo mệnh lệnh của Allah Đấng Tối Cao, tinh thần của họ sẽ được trấn an, và họ sẽ hài lòng với sự phân chia của Ngài Đấng Tối Cao, và một trong những đặc điểm ưu việt của nó là bảo vệ quyền lợi của tất cả những người thừa kế, nên vấn đề thừa kế không trao cho những y kiến hay sự nhiệt tình của một ai trong số họ, nơi họ sẽ muốn cho hay không muốn cho ai tùy theo họ muốn, đó chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột, chia rẽ.

Các nền tảng của thừa kế.

١
Người lập di chúc.
٢
Người thừa kế.
٣
Tài sản thừa kế.

Người lập di chúc (người để lại tài sản thừa kế).

Là người quá cố - hoặc người được kết luận đã chết (theo tòa án) - người để lại những gì được thừa kế.

Người thừa kế.

Là người sống thuộc gia đình người thừa kế - hoặc có thể được kết luận là người còn sống (theo tòa án) - người có quyền thừa kế từ người để lại tài sản thừa kế vì một trong những nguyên nhân thừa kế.

Tài sản thừa kết.

Di sản hoặc tài sản thừa kế hoặc; Đó là những gì người thừa kế để lại từ tài sản hoặc quyền thừa kế.

Các điều kiện thừa kế.

١
Xác nhận người để lại tài sản đã chết, hoặc đã được tòa án phán quyết đã chết; chẳng hạn như mất tích nếu thẩm phán phán quyết kết luận đã chết, hoặc sự đánh giá thẩm định; chẳng hạn như bào thai bị tách khỏi người mẹ vì một tội ác cần được bồi thường, và đó là một sự đảm bảo phải có trong trường phạm tội với thai nhi.
٢
Xác nhận người thừa kế còn sống trong khi người lập di chúc đã chết, hoặc được tòa án đưa ra phán quyết còn sống qua sự đánh giá thẩm định; chẳng hạn như thai nhi ra khỏi bụng mẹ còn sống ổn định, thời gian hiện diện của nó khi người lập di chúc chết.
٣
Kiến thức về nguyên nhân thừa kế từ quan hệ huyết thống, hôn nhân, hoặc tôi tớ trung thành.

Trình tự phân chia tài sản thừa kế.

١
Chuẩn bị chôn cất người chết.
٢
Trả khoản nợ của người chết.
٣
Thực hiện di nguyện của người chết.
٤
Phân chia tài sản thừa kế cho những người thừa kế.

Sự ưu việt của giáo luật phân chia tài sản trong Islam.

١
Đó là từ Allah, Đấng biết những sáng tạo của mình và bất cứ điều gì tốt đẹp và có ích cho họ (Lẽ nào Đấng đã tạo ra không biết trong khi Ngài là Đấng Tinh Tế, Đấng Thông Toàn?) [Chương Al-Mulk, câu: 14].
٢
Để không trao cho người lập di chúc quyền chia tài sản thừa kế theo ý muốn của mình; vì y có thể bị chế ngự bởi ý thích bất chợt của mình, hoặc y có thể rơi vào tình cảm không thể kiểm soát, nên y có thể tước đoạt quyền của những người xứng đáng hoặc y có thể thiên vị những người khác mà không có lý do chính đáng.
٣
Chia phần của cải và không làm cho của cải đó chỉ tập trung trong tay những người đặc biệt, bằng cách lôi kéo số lượng lớn người vào tài sản thừa kế.
٤
Duy trì sự đoàn kết, gắn bó, hài hòa và hợp tác của các thành viên trong gia đình bằng cách phân chia tài sản thừa kế cho nhiều người trong số họ và theo một quy định công bằng.
٥
Xem xét đến nhu cầu của những người thừa kế trong việc ưu tiên giữa họ đối với tài sản thừa kế, chúng ta thấy rằng phần của con gái bằng một nữa của anh trai cô ấy, bởi vì người anh trai cần thiết đến tài sản vì phải chịu trách nhiệm chi tiêu trong gia đình, trong khi người em gái được người khác chi tiêu cho cô.
٦
Xem xét mức độ quan hệ huyết thống trong việc ưu tiên cho một số người thừa kế hơn những người khác, vì mối quan hệ về lợi ích giữa người được thừa kế và người để lại tài sản thừa kế, vì vậy người cha được ưu tiên hơn ông nội và người mẹ được ưu tiên hơn bà ngoại.
٧
Thừa kế trong quy định giáo luật Islam là bắt buộc, vì vậy người để lại tài sản thừa kế không có quyền ngăn cản một trong những người thừa kế của mình được hưởng tài sản thừa kế.

Những người thừa kế từ những người dàn ông.

Những người thừa kế từ những người đàn ông gồm mười được thừa kế theo thỏa thuận, và họ bao gồm: Con trai, sau đó là con trai của con trai, cha, sau đó là ông nội, và anh trai, sau đó là cháu trai, chú, sau đó là con trai của người chú, chồng, và người nô lệ trung thành tự do tức đã được phóng thích.

Những người thừa kế từ những người nữ.

Những người thừa kế từ những người nữ đã thống nhất về quyền thừa kế của họ gồm bảy, bao gồm: Con gái, con gái của con trai, và mẹ, bà ngoại, chị gái, người vợ, người phụ nữ nô lệ đã được trả tự do.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra