Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Cái chết và tang lễ

  • Cái chết không phải là sự kết thúc của vấn đề, mà là giai đoạn mới của con người và là sự bắt đầu của cuộc sống trọn vẹn ở đời sau. Cũng như việc tôn giáo Islam quan tâm đến quyền lợi của mỗi người từ khi được sinh ra, tôn giáo Islam nhấn mạnh các quy tắc bảo vệ quyền lợi của người chết, và quan tâm đến tình trạng của gia đình và người thân của họ.

Những bài học

Sự thật của sự sống và cái chết.
Tắm rửa và khâm liệm thi thể người chết.
Hành lễ Salah và chôn cất người đã khuất.
Chia buồn và tiếc thương người đã khuất.
Di chúc và thừa kế.