Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Những bài học

Cờ bạc và số đề.
Thu nhập và tìm kiếm bổng lộc.
Phẩm chất đạo đức tôn giáo Islam trong giao dịch tài chính.
Thu nhập bất chính và các giao dịch tài chính bị cấm.
Riba (cho vay lấy lãi)
Liên doanh (quan hệ đối tác)
Al-Waqf (hiến tặng tài sản).