Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Các nhóm

Hãy mời bạn bè của bạn và thi đua với họ trong thử thách thời gian cho các nhóm

Thêm: model

الأردن

مجموعة طلاب منصة تاء في المملكة الأردنية الهاشمية 🇯🇴

مجموعة الطلاب المصريين بمنصة تاء

استوصوا بأهل مصر خيرا

مجموعة ممتاز

🌷🌷

بنات عن بعد

ممتازة

احمد عبد الصمد

علم احمد الدين