Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Nhịn chay

  • Nhịn chay tháng Ramadan là trụ cột thứ tư trong các trụ cột của tôn giáo Islam, nhịn chay là một sự thờ phượng cao quý được Thượng Đế Allah quy định bắt buộc cho các tín đồ Muslim cũng giống như Ngài đã quy định bắt buộc nó cho các cộng đồng trước đây để đạt được lòng kính sợ Taqwa, vì nó là chìa khóa cho mọi điều tốt đẹp.

Những bài học

Nhịn chay tháng Ramadan.
Những điều làm hư sự nhịn chay.
Những Ai được Allah cho phép họ không nhịn chay?
Nhịn chay tự nguyện.
Eid Al-Fitr và Eid Al-Adhha.