Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Eid (lễ tết).

Các ngày lễ là những biểu hiệu của tôn giáo. Quả thật, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã cho mỗi cộng động lễ tết dành riêng cho họ. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số điều liên quan đến lễ tết trong tôn giáo Islam.

  • Tìm hiểu lễ tết của tín đồ Muslim.
  • Tìm hiểu cách thức của lễ nguyện Salah Eid.
  • Tìm hiểu một số quy định giáo luật và phép tắc liên quan đến lễ tết (Eid).

Các ngày lễ là những biểu hiệu rõ ràng của tôn giáo:

Khi Thiên Sứ ﷺ vừa đến Madinah, Người thấy những người Ansar – những người Muslim thuộc cư dân bản xứ Madinah – vui chơi và ăn mừng vào hai ngày trong năm thì Người hỏi: Đây là hai ngày gì? Họ bảo: Chúng tôi thường vui chơi và ăn mừng vào ngày này từ thời Jahiliyah. Thế là Người ﷺ nói: «Quả thật, Thượng Đế Allah ban cho các người hai ngay vui khác tốt đẹp hơn hai ngày đó, ấy là ngày Adhha (giết tế) và ngày Fitri (ngày kết thúc tháng nhịn chay Ramadan)» [Abu Dawood, số: 1134]. Và Thiên Sứ ﷺ đã cho chúng ta biết rằng các ngày lễ là những biểu hiệu của các tôn giáo, Người nói: «Quả thật, mỗi cộng đồng đều có ngày lễ riêng của họ, và đây là ngày lễ của chúng ta» [Albukhari, số: 909, Muslim, số: 892].

Eid (lễ tết) trong tôn giáo Islam.

Ngày lễ Eid trong Islam là ngày thể hiện niềm vui trong việc hoàn thành sự thờ phượng nhằm để tạ ơn Allah Đấng Tối Cao, đã hướng dẫn và phù hộ cho việc hoàn tất tốt đẹp sự thờ phượng Ngài. Trong ngày lễ, giáo lý Islam khuyến khích tận hưởng niềm vui và hân hoan, khuyến khích mọi người ăn mặc trang phục mới đẹp, đối xử tốt với những người nghèo khó bằng tất cả mọi phương tiện và hình thức được giáo lý cho phép như tổ chức các bữa tiệc, các buổi vui chơi lành mạnh để mang lại niềm vui trong mọi trái tim của các tín đồ và để nhắc nhở họ luôn nhớ đến ân huệ của Allah đã ban phát cho họ.

Người Muslim có hai ngày Eid (lễ tết) trong năm, họ được phép tổ chức ăn mừng vui chơi trong hai ngày lễ đó, và không được phép chọn một trong các ngày riêng biệt nào đó để tổ chức lễ tết ngoài hai ngày đã được quy định này, và hai ngày đó là:

١
Eid Al-Fitr: Là ngày đầu tiên của tháng Shawwal.
٢
Eid Al-Adhha: Là ngày thứ mười của tháng Zil-Hijjah.

Lễ nguyện Salah Eid.

Đó là lễ nguyễn Salah được xác thực và thiết lập trong tôn giáo Islam, khuyết khích tất cả những tín đồ Muslim nam, nữ cũng như trẻ em ra đi thực hiện lễ nguyện, thời gian của lễ nguyện khi mặt trời mọc được khoảng một cây thương (khoảng 15 phút) khỏi đường chân trời cho đến khi mặt trời nghiêng bóng.

Cách thức thực hiện lễ nguyện Salah Eid.

Lễ nguyện Salah Eid gồm hai Rakaat, Imam đọc lớn các câu chương Kinh trong hai Rakaat đó, sau đó Imam sẽ đọc bài thuyết giảng. Trong lễ nguyện Salah Eid, giáo luật quy định đọc thêm lời Takbir khi bắt đầu cho mỗi Rakaat, trong Rakaat đầu, người dâng lễ sẽ đọc Takbir sáu lần ngoài Takbiratul Ehram và trong Rakaat thứ hai thì đọc Takbir năm lần ngoài Takbir khi đứng trở dậy từ cúi lạy Sujud.

Giáo lý Islam khuyến khích tạo nguồn vui cho gia đình.

Từ trẻ con, người già, đàn ông, phụ nữ bằng bất cứ mọi hình thức và phương tiện lành mạnh hợp với giáo luật, khuyến khích mọi người ăn mặc quần áo đẹp nhất, giáo lý quy định việc ăn uống vui chơi trong ngày hôm đó là thờ phượng Allah, và nghiêm cấm nhịn chay trong ngày lễ này.

Takbir trong hai lễ Eid.

Giáo l‎ý quy định khuyến khích Takbir trong lễ tết Eid Al-Fitr; việc làm này nhằm biểu hiện niềm vui vì đã hoàn thành bổn phận nhịn chay tháng Ramadan ân phúc và để tạ ơn ân huệ của Allah đã ban cho cũng như đã hướng dẫn chúng ta trong việc nhịn chay. Thượng Đế Allah, Đấng Tối Cao phán: (và Ngài muốn các ngươi hoàn thành tốt (việc nhịn chay) trong số ngày được quy định và Ngài muốn các ngươi tán dương sự vĩ đại của Ngài về việc Ngài đã hướng dẫn các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri ân.) [Chương Al-Baqarah, câu: 185]. Cũng như vậy trong lễ Eid Al-Adhha khuyến khích Takbir để thể hiện niềm vui trong lễ Eid, và thực hiện bổn phận hành hương Hajj đối với những tín đồ hành hương, và chúc họ và tất cả các tín đồ Muslim thành công trong việc làm ngoan đạo trong mười ngày đầu của Zil Hijjah. Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao nói về việc giết tế: (Thịt và máu của chúng sẽ không bao giờ đến tận Allah mà chính sự ngoan đạo của các ngươi mới đến tận nơi Ngài. Ngài chế ngự chúng cho các ngươi như thế là để các ngươi có dịp tán dương sự vĩ đại của Allah về những gì Ngài đã hướng dẫn các ngươi. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy báo tin mừng cho những người làm tốt.) [Chương Al-Hajj, câu: 37].

Cách thức lời Takbir lễ tết Eid.

[Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahilhamd] - [Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, và mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Ngài]. Và cũng có thể Takbir với câu: [Allahu Akbar Kabira, Walhamdu Lillahi Kathira, Wa Subhanallahi Bukratau Wa Asila] - [Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, muôn vàn lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, xin tụng niệm Allah sáng và chiều].

Giáo lý khuyến khích tín đồ nam giới Takbir lớn tiếng trên đường đi sao cho đừng làm phiền hà đến mọi người, còn phụ nữ được quy định là phải Takbir nhỏ tiếng.

Hãy lắng nghe lời Takbir từ Masjid Al-Haram ở Makkah Al-Mukarramah.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra