Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Thử thách thời gian

Bạn có 60 giây, hãy cố gắng trả lời đúng càng nhiều câu hỏi càng tốt, cứ mỗi câu trả lời đúng bạn sẽ được 10 điểm và trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm.


Bạn chưa đăng nhập

Vui lòng nhập tên của bạn để hiện thị tên bạn cùng với xếp hạng của bạn trong danh sách người chơi