Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Thiên Kinh Qur'an Al-Karim

Mục đích của các bài học này đó là giúp người học có thể hình dung Thiên Kinh Qur'an và cách giải thích các thuật ngữ của Nó.

Những bài học

Giới thiệu về Thiên Kinh Qur'an Al-Karim
Những đặc điểm xuất sắc vượt trội của Thiên Kinh Qu'an Al-Karim.
Quy định giáo luật và phép tắc khi đọc Thiên Kinh Qur'an.
Sự nghiền ngẫm và phân tích Thiên Kinh Qur'an.