Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Hadith và Sunnah.

Tìm hiểu tầm quan trọng của Sunnah, và nguồn của nó cho hệ thống giáo luật, và tìm hiểu những quyển sách quan trọng về Sunnah.

Những bài học

Sunnah của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].
Ghi chép Sunnah và những quyển sách quan trọng về Sunnah.