Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Giáo luật quy định về những chuyến du hành.

Islam là tôn giáo của cuộc sống, nó gắn kết với mọi tình trạng của cuộc sống con người, ở nơi cư ngụ hoặc trong chuyến hành trình, sự tĩnh lặng hoặc chuyển động, trong nỗ lực phấn đấu và trong sự vui chơi, và những chuyến đi là một phần của đời sống xã hội này, và nó cũng không nằm ngoài những quy định giáo luật với những điều mà Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao muốn nó từ chúng ta phải thực hiện, hoặc những điều mà Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao muốn chúng ta phải tránh xa, và từ bỏ. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần này những điều trong giáo luật về những chuyến du hành.

Những bài học

Đức tin Iman cùng những chuyến du hành.
Các chuyến đi và sự sạch sẽ (Taharah).
Cầu nguyện Salah và nhịn chay trong chuyến du hành.
Những giáo luật tổng quát thường gặp liên quan đến những chuyến đi.