Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Quyền lợi của vợ chồng.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền lợi của mỗi người vợ và chồng đối với người kia.

  • Tìm hiểu nguyên tắc của quyền lợi và nghĩa vụ trong cuộc sống vợ chồng.
  • Giải thích quyền của chồng đối với vợ.
  • Giải thích quyền của vợ đối với chồng.

Đời sống vợ chồng quyền và nghĩa vụ.

Islam đã trao cho mỗi người chồng và vợ nhiều quyền lợi tương ứng với từng nghĩa vụ được giao phó cho họ. Để mỗi người trong số họ thực hiện nghĩa vụ này và không ngăn cản việc trao quyền cho người bạn đời của mình, xây dựng mối quan hệ giữa họ, phẩm giá của họ được bảo vệ, và một gia đình hạnh phúc sẽ được thiết lập, có khả năng đặt được mục đích mà Allah Đấng Tối Cao đã tạo ra Adam và con cháu của Người.

Quyền của người chồng đối với vợ.

١
Người vợ phải công nhận quyền, trụ cột của người chồng đối với gia đình.
٢
Người vợ phải bảo vệ tài sản của người chồng.
٣
Người vợ phải bảo vệ chồng khi chồng cô ta vắng mặt.
٤
Người vợ phải bảo vệ con cái của người chồng.
٥
Người vợ phải hướng chồng đến với hành vi tốt đẹp và những việc làm ngoan đạo.
٦
Người vợ phải đặt quyền của người chồng trên tất cả quyền của người thân của cô, ngay cả cha mẹ cô.
٧
Người vợ phải chu toàn việc nhà và con cái.

Người vợ phải công nhận quyền, trụ cột của người chồng đối với gia đình.

Allah Đấng Tối Cao phán: (Đàn ông là trụ cột (của gia đình) hơn phụ nữ (một bậc) bởi những gì Allah đã ban cho người này vượt trội hơn người kia (về sức lực) và bởi đàn ông phải chịu trách nhiệm chu cấp (cho gia đình) từ nguồn tài sản của họ.) [Chương Al-Nisa', câu: 34]. Nó bao gồm việc người chồng phải thực hiện nhiệm vụ giám hộ một cách tốt đẹp, không được cố chấp và bạo ngược và người vợ phải vâng lời chồng trong những điều đúng đắn, và người vợ không được tranh cãi với người chồng về địa vị mà Allah đã ban cho anh ấy bằng sự công bằng và khôn ngoan của Ngài.

Người vợ phải bảo vệ và giữ gìn tài sản của người chồng không được lãng phí nó.

Người vợ không được sử dụng tài sản của người chồng trừ khi được anh ấy cho phép, sự cho phép một cách rõ ràng hoặc ẩn ý. Nhưng nếu người vợ cần tiền để chi tiêu cho gia đình thì cô có quyền đó, cô có quyền lấy từ tiền của người chồng đủ cho cô và con cái của họ mà không cần phải xin phép miễn là không chi tiêu một cách phung phí.

Người vợ phải bảo vệ chồng khi chồng cô ta vắng mặt.

Người vợ không được cho phép một người đàn ông không phải là mahram của cô đến với cô khi chồng cô ấy vắng mặt, không có sự khác biệt về điều đó giữa bà con họ hàng của cô ấy với bà con họ hàng của người chồng hay những người khác.

Người vợ phải bảo vệ con cái của người chồng.

Người vợ chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái thật tốt, đặc biệt là trong những năm đầu đời của chúng, bởi vì những đứa trẻ thường sống với người vợ trong hầu hết thời gian, chúng học hỏi từ cô nhiều hơn từ người cha.

Người vợ phải chu toàn việc nhà và con cái.

Trong việc quản l‎ý và sắp xếp các công việc và nuôi dạy con cái, người vợ làm các công việc trong nhà với khả năng của cô.

Quyền của người vợ đối với chồng.

١
Tiền cưới Mahhar (của hồi môn).
٢
Dạy cho người vợ những gì cô ấy cần từ các vấn đề tôn giáo của cô.
٣
Chi tiêu cho người vợ, cho gia đình và con cái.
٤
Được cư xử tử tế.
٥
Thể hiện tình cảm và lòng thương xót, và quan tâm đến sự yếu đuối của cô.
٦
Công bằng khi kết hôn nhiều vợ.

Tiền cưới Mahhar (của hồi môn).

Đó là quyền của người vợ, người chồng sẽ trao cho cô như một món quà, để mang lại tình yêu thương trong trái tim cô, và cho cô cảm nhận được tình cảm của người chồng và sự yêu thích của người chồng dành cho cô. Allah Đấng Tối Cao phán: (Các ngươi phải trao tiền cưới bắt buộc cho phụ nữ (khi kết hôn).) [Chương Al-Nisa’, câu: 4].

Chi tiêu cho người vợ, cho gia đình và con cái.

Chi tiêu cho những gì họ cần; từ đồ ăn, thức uống, quần áo, nhà ở, tùy theo điều kiện của họ, và tùy theo khả năng và năng lực của mình, không phung phí hay keo kiệt. Allah Đấng Tối Cao phán: (Người dư dả sẽ chi tiêu theo điều kiện dư dả của mình, còn người ít điều kiện thì chi tiêu theo những gì mà Allah ban cấp cho y. Allah không bắt bất cứ linh hồn nào phải nặng gánh mà hãy tùy theo những gì Ngài đã ban cho. (Hãy biết rằng) sau khó khăn, Allah sẽ làm cho dễ dàng.) [Chương At-Tala’q, câu: 7].

Cư xử tốt đẹp.

Đó là, người chồng phải có phẩm chất đạo đức tốt, tử tế trong việc cư xử với người vợ bằng hành động và lời nói, không cọc cằn hoặc thô lỗ, và phải kiên nhẫn với người vợ, không bị dẫn dắt bởi bất kỳ cử chỉ ác cảm hay thù hận nào, Allah Đấng Tối Cao phán: (Các ngươi phải đối xử tử tế với họ. Bởi lẽ nếu các ngươi ghét bỏ họ thì e rằng các ngươi đã ghét bỏ một thứ mà Allah đã ban cho họ bao điều tốt đẹp) [Chương Al-Nisa’, câu: 19].

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra