បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ផ្នែកបច្ចុប្បន្ន model:

មេរៀន សិទ្ធិស្វាមី ភរិយា

នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងសិក្សាអំពីសិទ្ធិមួយចំនួនដែលស្វាមី ឬភរិយាមានចំនួនគ្នាទៅវិញទៅមក។

  • ដឹងពីគោលការណ៍នៃសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធ
  • បញ្ជាក់ពីសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់ស្វាមីចំពោះភរិយា
  • បញ្ជាក់ពីសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់ភរិយាចំពោះស្វាមី

count: ចំនួនសិស្សផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចប់មេរៀននេះ។

ជីវិតប្តីប្រពន្ធ សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច

សាសនាឥស្លាមបានផ្តល់ឲ្យភាគីទាំងពីរ ស្វាមីនិងភរិយា នូវសិទ្ធិមួយចំនួនដែលសមស្របនឹងកាតព្វកិច្ចដែលគេបានប្រគល់ឱ្យពួកគេ។ តាមរយៈការបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងនេះពីសំណាក់ភាគីនីមួយៗ និងផ្តល់ឲ្យភាគីម្ខាងៗនូវសិទ្ធិដែលខ្លួនត្រូវទទួលបាន ទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេនឹងត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានថែរក្សាឲ្យពួកគេ ហើយគ្រួសារដែលទទួលបានជោគជ័យមួយនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានសមត្ថភាពសម្រេចបាននូវគោលបំណងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតព្យាការីអាហ្ទាំ និងកូនចៅរបស់គាត់លើគោលបំណងនោះ។

សិទ្ធិរបស់ស្វាមីចំពោះភរិយា

١
១. ទទួលស្គាល់សិទ្ធិអំណាចរបស់ស្វាមីចំពោះគ្រួសារ
٢
២. ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្វាមី
٣
៣. ថែរក្សាខ្លួននៅពេលដែលស្វាមីមិននៅ
٤
៤. ថែរក្សាជូនស្វាមីចំពោះកូនៗរបស់ស្វាមី
٥
៥. ជួយស្វាមីលើការសាងអំពើល្អ និងទង្វើកុសលនានា
٦
៦. ត្រូវផ្តល់អាទិភាពលើសិទ្ធិរបស់ស្វាមីមុនសិទ្ធិរបស់សាច់ញាតិទាំងអស់របស់ខ្លួន សូម្បីតែឪពុកម្តាយ
٧
៧. បំពេញកិច្ចការផ្ទះ និងមើលថែកូនចៅ

ទទួលស្គាល់សិទ្ធិអំណាចរបស់ស្វាមីចំពោះគ្រួសារ

អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “បុរសទាំងឡាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើស្ដ្រី ដោយសារអល់ឡោះបានលើកតម្កើងពួកគេឱ្យមានលក្ខណៈពិសេសជាងគ្នា និងដោយសារតែបុរសមានភារកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់ពួកគេ(ដល់ប្រពន្ធ)”។ (អាន់នីសាក៖៣៤) ហើយចាំបាច់លើភរិយាត្រូវប្រតិបត្តិតាមស្វាមីចំពោះប្រការដែលល្អត្រឹមត្រូវ តែមិនត្រូវឱ្យឋានៈដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានឱ្យគេនោះប្រឆាំងគ្នានឹងភាពយុត្តិធម៌ និងគតិបណ្ឌិតរបស់គេឡើយ។

ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្វាមី និងមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយឡើយ

មិនត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្វាមីឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីស្វាមី អាចជាការអនុញ្ញាតច្បាស់ៗ ឬដោយប្រយោល។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្វាមីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេលដែលស្វាមីមានលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់នោះ គឺភរិយាមានសិទ្ធិយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្វាមីត្រឹមកម្រិតដែលសមល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយលើខ្លួននាង និងកូនៗដោយមិនបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីស្វាមីបាន តែមិនត្រូវចំណាយខ្ជះខ្ជាយ ឬចំណាយហួសប្រមាណឡើយ។

ថែរក្សាខ្លួននៅពេលដែលស្វាមីមិននៅ

ដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបុរសណាម្នាក់ក្រៅពីសាច់ញាតិដែលមិនអាចរៀបការនឹងគ្នាបាន(ម៉ះរិម)ចូលផ្ទះក្នុងពេលដែលស្វាមីមិននៅឡើយ មិនថាអ្នកនោះជាសាច់ញាតិរបស់នាង ឬសាច់ញាតិខាងស្វាមីរបស់នាង ឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីពួកគេនោះឡើយ។

ថែរក្សាជូនស្វាមីចំពោះកូនៗរបស់ស្វាមី

ភរិយាគឺមានចំណែកទទួលខុសត្រូវលើការអប់រំកូនៗឲ្យបានល្អ ជាពិសេស ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងក្រោយកំណើត ពីព្រោះកូនៗ គឺនៅជាប់ជាមួយម្តាយស្ទើរគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ហើយក៏រៀនសូត្រពីម្តាយច្រើនជាងពីឪពុកផងដែរ។

បំពេញកិច្ចការផ្ទះ និងមើលថែកូនចៅ

ដោយត្រូវរៀបចំផ្ទះសម្បែង និងកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានល្អ និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់

សិទ្ធិរបស់ភរិយាចំពោះស្វាមី

١
១. ផ្តល់នូវបណ្តាការ ឬខាន់ស្លា(ស៊ីកាវិន)ជូនភរិយា
٢
២. បង្រៀនភរិយានូវអ្វីដែលនាងត្រូវការនៃកិច្ចការសាសនា
٣
៣. ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដល់ភរិយា ផ្ទះសម្បែង និងក្រុមគ្រួសារ
٤
៤. រួមរស់ជាមួយភរិយាប្រកបដោយគុណធម៌
٥
៥. បង្ហាញពីស្រឡាញ់ និងក្តីមេត្តាករុណា
٦
៦. ត្រូវមានភាពយុត្តិចំពោះរវាងភរិយាទាំងឡាយ ប្រសិនបើគេមានភរិយាច្រើន

ផ្តល់នូវបណ្តាការ ឬខាន់ស្លាជូនភរិយា

វាគឺជាសិទ្ធិរបស់ភរិយា ដោយស្វាមីត្រូវបង់ជូនភរិយាដើម្បីប្រតិព័ទ្ធចិត្តភរិយា ដើម្បីឲ្យភរិយាមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីស្វាមី។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ហើយចូរពួកអ្នកផ្ដល់ឱ្យពួកស្ដ្រីទាំងនោះនូវខាន់ស្លារបស់ពួកនាងដែលជាកាតព្វកិច្ច”។ (អាន់នីសាក៖៤)

ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដល់ភរិយា ផ្ទះសម្បែង និងក្រុមគ្រួសារ

ដោយត្រូវផ្តល់ឲ្យនូវអ្វីដែលជាតម្រូវការក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាចំណីអាហារ ទឹក សម្លៀកបំពាក់ និងទីជម្រក ដោយមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយ ឬរិះថាំពេកនោះឡើយ។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្ដិច្រើន ចូរឱ្យគេចំណាយ(លើការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព)ឱ្យបានសមរម្យអំពីទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់គេ។ រីឯអ្នកដែលទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់គេមានកំណត់ ចូរឱ្យគេចំណាយ(លើការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព)ទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឱ្យគេ។ អល់ឡោះពុំដាក់បន្ទុកលើបុគ្គលណាម្នាក់ក្រៅពីអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱ្យគេឡើយ។ អល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឱ្យមានភាពងាយស្រួលវិញបន្ទាប់ពីមានភាពលំបាក”។ (អាត់តឡាក៖៧)

រួមរស់ជាមួយភរិយាប្រកបដោយគុណធម៌

ពោលគឺត្រូវមានសីលធម៌ល្អ មានភាពទន់ភ្លន់ជាមួយភរិយាទាំងតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងទង្វើ ដោយត្រូវមិនមានភាពគ្រោតគ្រាត ឬគំរោះគំរើយដាក់នាងឡើយ និងត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ចំពោះភរិយា។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ហើយចូរពួកអ្នករួមរស់ជាមួយពួកនាងដោយគុណធម៌។ ប្រសិនបើពួកអ្នកមិនពេញចិត្ដពួកនាង(ចូរអត់ធ្មត់)។ ជួនកាលការមិនពេញចិត្ដរបស់ពួកអ្នកលើអ្វីមួយនោះ អល់ឡោះអាចនឹងធ្វើឱ្យវាល្អប្រសើរលើសលប់វិញក៏ថាបាន”។ (អាន់នីសាក៖១៩)។ ព្យាការី សអវ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ “អ្នកមានជំនឿមិនត្រូវស្អប់ភរិយារបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកមានជំនឿឡើយ។ ប្រសិនបើគេមិនពេញចិត្ដនឹងចរិតលក្ខណៈណាមួយរបស់នាង គេនឹងពេញចិត្ដចរិតលក្ខណៈផេ្សងៗទៀតរបស់នាង”។ (មូស្លីម៖១៤៦៩)

អ្នកបានបញ្ចប់មេរៀនដោយជោគជ័យ


ចាប់ផ្តើមប្រឡង