Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Thăm viếng Madinah của Thiên Sứ.

Madinah Al-Munawwarah là vùng đất tốt đẹp nhất sau Makkah Al-Mukarramah. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu những ân phúc, và phép tắc thăm viếng Madinah.

  • Tìm hiểu ân phúc của Madinah Al-Munawwarah.
  • Tìm hiểu phép tắc thăm viếng Madinah Al-Munawwarah.

Những ân phúc của Madinah Al-Nabawiyah.

Quả thật, sự cao quý của Madinah Al-Munawwarah ân phúc được nâng cao bởi cuộc di hương của Thiên Sứ ﷺ đến với nó, đến mức nó được ban ân phúc hơn những nơi khác trên trái đất sau Makkah Al-Mukarramah, và việc viếng thăm nó được quy định khuyến khích ở bất cứ thời gian nào trong năm mà không liên quan đến nghĩa vụ hành hương Hajj. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Không nên thực hiện cuộc hành trình (đến thăm viếng, cầu nguyện Salah bất kỳ Masjid nào) ngoại trừ đến với ba Masjid: Masjid Haram (Makkah), và Masjid này (Masjid Al-Nabawi ở Madinah), và Masjid Aqsa (Bait Al-Maqdis ở Jerusalem)» [Al-Bukhari, số: 1189, và Muslim, số: 13970]. Và Madinah được ban cho rất nhiều ân phúc, bao gồm:

1. Trong đó có Masjid Al-Nabawi:

Việc đầu tiên mà Thiên Sứ của Allah ﷺ đến Madinah là xây dựng Masjid Al-Nabawi cao quý, nơi đây đã trở thành trung tâm của kiến thức và truyền bá mời gọi, và lan tỏa sự tốt đẹp giữa mọi người. Thiên Sứ ﷺ nói rằng: «Cầu nguyện Salah trong Masjid này của Ta tốt hơn một ngàn Salah so với các Masjid khác ngoại trừ Masjid Haram (tại Makkah)» [Al-Bukhari, số: 1190, và Muslim, số: 1394].

2. Đó là vùng đất Haram (vùng đất cấm), và an toàn.

Quả thật, Thiên Sứ của Allah ﷺ đã quy định đó là một vùng đất cấm bởi sự mặc khải của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao, vì vậy không được gây đổ máu trong đó, không được mang vũ khí, không được uy hiếp, gây sợ hãi một ai trong đó, và không được chặt phá cây cối, và không thực hiện những điều bị cấm khác. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Không được bứt, cắt cây cỏ, không được quấy rầy, và săn bắn con vật, không được nhặt của rơi ngoại trừ nhặt rồi thông báo về điều đó, không được chặt phá cây cối ngoại trừ ngoại trừ cây nào mà một người đàn ông dùng nó làm thức ăn cho con lạc đà của mình, và không được mang theo vũ khí để chiến đấu trong đó» [Al-Bukhari, số: 1736, và Abu Dawood, số: 2035, và Ahmad, số: 959].

3. Được ban phúc lành trong bổng lộc, cây trái, và cuộc sống tốt đẹp:

Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Lạy Thượng Đế Allah! cầu xin Ngài hãy ban phúc lành cho bầy tôi trong cây trái của bầy tôi, và cầu xin Ngài ban phúc lành cho bầy tôi trong thành phố (Madinah) của bầy tôi, và ban phúc lành cho bầy tôi trong mỗi Sa' (đơn vị đo) của bầy tôi, và xin Ngài hãy ban phúc lành cho bầy tôi trong mỗi Mud (đơn vị đo) của bầy tôi. Lạy Thượng Đế Allah! quả thật, Ibrahim là người bề tôi của Ngài, là người kề cận của Ngài, là vị Sứ Giả của Ngài còn bề tôi (Muhammad) là người bề tôi của Ngài, và vị Thiên Sứ của Ngài. Quả thật, Sứ Giả Ibrahim đã cầu xin Ngài cho Makkah, còn bề tôi cầu xin Ngài cho Madinah tương tự như Sứ Giả Ibrahim đã khẩn cầu Ngài cho Makkah và nhiều hơn nữa.» [Muslim, số: 1373].

4. Thượng Đế Allah bảo vệ Madinah khỏi những dịch bệnh và Dajjal:

Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Có các Thiên Thần canh cữ các lối vào (con đường) của Madinah, dịch bệnh và Dajjal không thể vào đó» [Al-Bukhari, số: 1880, và Muslim, số: 1379].

5. Ân phúc cho những ai cư ngụ, sống, và chết trong đó:

Quả thật, Thiên Sứ của Allah ﷺ đã hứa đối với những ai kiên nhẫn chịu đựng sự khó khăn ở Madinah, và sự eo hẹp cuộc sống trong đó sẽ được sự can thiệp của Người vào ngày Phán Xét cuối cùng. Ông Saad Bin Abi Waqqas [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Madinah tốt hơn cho họ nếu họ biết điều đó, Không một ai rời bỏ nó (Madinah) do không yêu thích nó ngoại trừ Allah sẽ thay thế vào đó một người khác tốt hơn, và không một ai ở lại đó bất chấp những khó khăn và khổ cực trong đó, ngoại trừ Ta sẽ là người can thiệp hoặc làm chứng cho y vào ngày Phán Xét cuối cùng» [Muslim, số: 1363].

Và Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Ai có thể chết ở Madinah, thì hãy để y chết ở đó, bởi vì Ta sẽ là người can thiệp cho những ai chết ở đó» [At-Tirmizi, số: 3917, và Ibn Ma'jah, số: 3112].

6. Madinah là hang động chứa đức tin Iman và nó sẽ bài trừ những điều xấu xa và ô uế khỏi nó:

Đức tin sẽ đến cho dù ở một vùng đất chật hẹp, và những điều ô uế, xấu xa sẽ không có chỗ đứng trong đó cho dù có cố bám víu. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Quả thật, đức tin Iman sẽ quay trở lại Madinah cũng giống như con rắn quay trở lại hang ổ của nó» [Al-Bukhari, số: 1876, và Muslim, số: 147]. Và Người ﷺ nói: «Và Ta thề bởi Đấng nắm linh hồn Ta trong tay Ngài, không một ai rời bỏ đi khỏi nó (Madinah) do không yêu thích, ngoại trừ Allah sẽ thay thế vào đó một người khác tốt hơn. Thật vậy, Madinah giống như một cái ống thổi (của thờ rèn) để loại bỏ tạp chất. Giờ tận thế sẽ không xảy ra cho đến khi nào Madinah loại bỏ hết những sự xấu xa bên trong Nó giống như ống thổi (của thợ rèn) loại bỏ tạp chất khỏi sắt» [Muslim, số: 1381].

7. Madinah sẽ loại bỏ những tội lỗi và những điều gian ác.

Ông Zaid Bin Thabit [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Quả thật, nó là Taibah - tức Madinah- sẽ loại bỏ những tội lỗi giống như lửa loại bỏ những tạp chất của bạc» [Al-Bukhari, số: 4589, và Muslim, số: 1384].

Phép tắc khi viếng thăm Madinah Al-Munawwarah.

Các tín đồ đến viếng thăm Madinah phải chú ý những phép tắc, bao gồm:

1. Giáo luật quy định được phép những ai đến Madinah với ý định thăm viếng Masjid của Thiên Sứ ﷺ, và thực hiện cuộc hành trình đến đó; bởi lời nói của Thiên Sứ ﷺ: «Không nên thực hiện cuộc hành trình (đến thăm viếng, cầu nguyện Salah bất kỳ Masjid nào) ngoại trừ đến với ba Masjid: Masjid Haram (Makkah), và Masjid này (Masjid Al-Nabawi ở Madinah), và Masjid Aqsa (Bait Al-Maqdis ở Jerusalem)» [Al-Bukhari, số: 1189, và Muslim, số: 1397].

2. Khi những người thăm viếng đã đặt chân đến Masjid, khuyến khích bước chân phải vào trước và đọc câu: «اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - Allahum Maftahli Abwaba Rahmatik» [Muslim, số: 713]. Ý nghĩa: [Lạy Thượng Đế Allah! cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi].

3. Thực hiện cầu nguyện Salah hai Rakaat chào Masjid, nếu có thể thì cầu nguyện hai Rakaat đó trong khu vực Rawdhah cao quý thì sẽ tốt hơn.

4. Sunnah viếng thăm mộ của Thiên Sứ ﷺ và mộ của những bạn đạo Sahabah của Người. đứng trước ngôi mộ của Thiên Sứ với phép lịch sự và uy nghiêm và nhẹ giọng và đọc: [السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك رسول الله حقا وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده , فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته - Assalammu Alaika Aiyuhal Nabiyu Wa Rahmatullahi Wa Baraka’tuh, Ash-hadu Annaka Rasulullah Haqqal Wa Annaka Qad Ballaghta Ar-Risalah Wa Adaita Al-Ama’nah Wa Nasahta Al-Ummah Wa Ja’hadta Fillahi Haqqa Jiha’dihi, Fa-Jaza’kAllahu An Ummatik Wa Afdhal Ma Jaza Nabiyal An Ummatihi].

Sau đó, bước một hoặc hai bước sang bên phải để đứng trước mộ của ông Abu Bakr [cầu xin Allah hài lòng về ông], chào Salam cho ông và hài lòng về ông. Tiếp đến bước một hoặc hai bước sang bên phải để đứng trước mộ của ông Umar [cầu xin Allah hài lòng về ông], chào Salam cho ông và hài lòng về ông.

5. Khuyến khích những người viếng thăm Masjid Al-Nabawi cầu nguyện Salah thật nhiều trong Masjid của Thiên Sứ ﷺ, để đạt được ân phước vô cùng vĩ đại mà Người đã hứa trong câu nói của Người ﷺ: «Cầu nguyện Salah trong Masjid này của Ta (Masjid Al-Nabawi) tốt hơn một ngàn Salah so với các Masjid khác ngoại trừ Masjid Al-Haram (Makkah)» [Al-Bukhari, số: 1190 và Muslim, số: 1394].

6. Sunnah đi viếng thăm Masjid Quba để cầu nguyện Salah trong đó, ân phước của việc cầu nguyện Salah trong đó được đề cập trong một Hadith được thuật lại bởi ông Abu Umamah Bin Sahl Bin Hanif nói rằng: cha của tôi thuật lại: Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Người nào bước đi đến Masjid này - Masjid Quba - và cầu nguyện Salah ở đó, sẽ được ân phước tương đương như hành hương Umrah» [Al-Nasa'i, số: 699].

7. Sunnah nên thăm nghĩa trang Al-Baqie' và nghĩa trang những người tử Shaheed ở núi Uhud, bởi vì Thiên Sứ của Allah ﷺ đã đến thăm và cầu xin Du-a cho những người đã mất, và Người nói: «اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ اَلدِّيَارِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, أَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - Asslammu Alaikum Ahlid Diyar, Minal Mu'mineen Wal Muslimeen, Wa Inna Insha Allahu Bikum La'hiqoon, As Alallahha Lana Walakum Al-A'fiyah» [Muslim, số: 975].

8. Rằng những tín đồ Muslim khi ở Madinah phải tuân thủ và kiên định theo những mệnh lệnh của Thượng Đế Allah, bắt buộc phải vâng lệnh Allah và vâng lệnh Thiên Sứ của Ngài ﷺ, phải hết sức cẩn thận để không phạm vào những điều đổi mới (Bid'ah) và những tội lỗi.

9. Không được chặt phá cây cối, hoặc săn bắt động vật, được đề cập trong những Hadith từ Thiên Sứ ﷺ, như lời nói của Thiên Sứ ﷺ: «Quả thật, Sứ Giả Ibrahim đã tuyên bố Makkah là vùng đất cấm (Haram), và Ta (Muhammad) tuyên bố Madinah là vùng đất cấm, những gì nằm ở giữa hai ngọn đồi (phía đông và phía tây), không được phép chặt phá cây cối trong đó, và cũng không được phép săn bắn trong đó» [Muslim, số: 1362].

10. Những người Muslim khi họ ở trong Madinah họ cảm thấy nó là một vùng đất được chiếu rọi bởi ánh hào quang, và kiến thức hữu ích từ nó được phổ biến đến khắm mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, họ luôn quan tâm đến kiến thức giáo luật nhờ đó có thể đưa họ đến gần với Thượng Đế Allah trên sự hiểu biết, đặc biệt đối với những ai học hỏi kiến thức trong Masjid của Thiên Sứ ﷺ; có trong Hadith được thuật lại từ Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông], ông nghe được từ Thiên Sứ ﷺ nói rằng: «Người nào đi vào Masjid này của Ta (Masjid Al-Nabawi) để học hỏi hoặc để dạy những điều tốt đẹp, thì địa vị của y giống như địa vị của người chiến đấu vì con đường chính nghĩa của Thượng Đế Allah, và người nào đi vào nó với một lý do nào khác thì giống như một người đang ngắm nhìn những gì không thuộc sở hữu của y» [Ahmad, số: 10814, và Ibn Hibban, số: 87].

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra