నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

హజ్

హజ్ అనేది ఇస్లామ్ యొక్క ఐదవ మూల స్తంబము, స్తోమత ఉన్న విశ్వాసి తన జీవితంలో ఒక్క సారి తప్పనిసరిగా హజ్ చేయాలి 

పాఠాలు

మక్కా మరియు మస్జిద్ అల్ హరామ్ యొక్క విశిష్ఠతలు
హజ్ యొక్క అర్ధం మరియు దాని విశిష్ఠత
ఎహ్రామ్ యొక్క నిశిద్దాలు
పవిత్ర మదీనా నగర సందర్శన