నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రయాణానికి సంబందించిన నియమ నిబంధనలు

ఇస్లాం అనేది జీవితానికి ఒక మార్గదర్శి, అది మనిషి జీవితానికి సంబందించిన అన్ని పరిస్థితులతో, విషయాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. అతడి ప్రయాణాలు, విశ్రాంతి, కార్యకలాపాలు, ఆనందం మరియు వినోదం వగైరా. ఇవన్నీ సామాజిక జీవితంలో భాగమే. ప్రయాణాలు చేసే సందర్భంలో కూడా కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. అల్లాహ్ మనం ఏమి చేయాలో, ఏమి చేయకూడదో మనకు దిశానిర్దేశికం చేశాడు. ఈ యూనిట్‌లో మనంప్రయాణాలకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను గురించి తెలుసుకుందాము.

పాఠాలు

ప్రయాణాలలో విశ్వాసానికి సంబందించిన సందర్భాలు
ప్రయాణాలు మరియు సూచీశుభ్రత
ప్రయాణ సమయంలో నమాజులు మరియు ఉపవాసము
ప్రయాణ సమయంలో సాధారణ నియమ నిబంధనలు పెరుగుతాయి