నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

సుచీశుభ్రత

అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్త యొక్క సాక్ష్యం (కలిమా) తరువాత నమాజు అనేది ఇస్లాం యొక్క రెండవ మూలస్థంబము, అయితే శుద్ధత(తహారా) లేకుండా నమాజు అనేది స్వీకరింపబడదు, కావున నమాజు చెల్లుబాటు కావడానికి ముందుగా శుద్ధత గురించిన నిబంధనలను తెలుసుకోవడం ఉత్తమం. 

పాఠాలు

కాల కృత్యాలు తీర్చుకునే పద్ధతి.
హదస్ ఏ అక్బర్ (స్నానాన్ని తప్పనిసరి చేసే స్థితి) మరియు స్నానము
తహారా (శుద్ధి) యొక్క కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలు
ప్రకృతికి అనుగుణమైన సున్నతులు

వీడియోలు