నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

పాఠాలు

సంపాదన మరియు జీవనోపాధి
ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఇస్లామీయ నైతిక నియమాలు
ఆరియా : ఎటువంటి బదులు లేకుండా ఏదైనా వస్తువును వినియోగించుకుని తిరిగి ఇచ్చేయడం (ఎరువు తెచ్చుకోవడం)
ఒకరి వద్ద మన వస్తువు ఉంచడాన్ని వదీఅ అంటారు
క్రయవిక్రయాలు (అమ్మకాలు కొనుగోళ్ళు )