నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ఆరాధన

ఆరాధన అనేది సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ పట్ల పూర్తి విధేయత, ప్రేమ, గౌరవం, మరియు వినయం కలిగి ఉండడం. ఇవి కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే చెందిన హక్కులు, అల్లాహ్ తో పాటు మరెవరికీ సాటి కల్పించకూడదు. అల్లాహ్ ఆదేశించిన, ప్రోత్సహించిన మాటలు, ఆచరణలు, అతనికి ఇష్టమైనవి, ఆమోదయోగ్యమైనవన్నీ ఈ ఆరాధనలో భాగమే. ఉదాహరణకు బాహ్య ఆచరణలు; నమాజు, జకాతు హజ్ వగైరా. అంతర్గత ఆచరణలు : మనస్సులోఅల్లాహ్ యొక్క స్మరణ, ఆయన పట్ల భయభక్తులు, ఆయనపై నమ్మకం, ఆయనతో సహాయం అర్ధించడం వగైరా.

పాఠాలు

ఆరాధన యొక్క వాస్తవికత
సాటి కల్పించడం (షిర్క్)