Tiếp tục học tập

Chào mừng bạn

Nền tảng Taa tìm cách cung cấp một trải nghiệm mới để học hỏi kiến thức giáo lý, bằng cách sử dụng những công cụ kỹ thuật trong một hình mẫu dễ dàng và thú vị phù hợp với các nhóm tuổi khác nhau.

Nền tảng cung cấp cách tương tác, thi đua để học hỏi kiến thức giáo lý trong các lĩnh vực khác nhau của nó, để làm cho việc học hỏi kiến thức trở thành một trải nghiệm thú vị

170,098

Học viên đã đăng ký

21,404,194

Người được hưởng lợi ích

195

Quốc gia

1,730

Trang giáo dục

Các chủ đề chính

6

Về nền tảng

  • Hãy chọn các chủ đề mà bạn muốn học và hãy bắt đầu học tập trực tiếp.
  • Bạn có thể hoàn thành tất cả phần học trong vòng chưa đầy năm phút
  • Hãy kiểm tra kiến thức giáo lý của bạn trong các lĩnh vực khác nhau
  • Hãy thu nhập huy hiệu, số điểm, thi đua với những người cùng sử dụng khác.

Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Quả thật, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói: «Ai tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức tôn giáo, Allah sẽ mở cho một con đường dễ dàng cho y đến với Thiên Đàng». [Hadith do Muslim ghi lại]