Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Sunnah của Thiên Sứ ﷺ

Sunnah của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] là sự mặc khải của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao được mặc khải cho vị Thiên Sứ của Ngài Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], Nó cùng với Thiên Kinh Qur'an của Allah Đấng Hùng Mạnh là nền tảng và nguồn cội của tôn giáo, chúng cùng với nhau không thể tách rời bằng chứng qua câu tuyên thệ: (شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَشَهَادَة أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله - Chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ Allah, và Muhammad là Thiên Sứ của Allah). Và ai không có đức tin vào Sunnah sẽ là người không có đức tin vào Thiên Kinh Qur'an.

Tỷ lệ hoàn thành các bài học Sunnah của Thiên Sứ ﷺ