Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Sự thờ phượng [Ibaadah]

Mục đích của phần này nhằm đi đến nền tảng và củng cố những sự thờ phượng. Liên kết sự thờ phượng và những giáo luật của nó với những bằng chứng từ Thiên Kinh Qur'an và Sunnah tinh khiết. Tập hợp những giáo lý thực hành thờ phượng và giáo luật của nó màbắt buộc với mỗi người phải làm rõ và giải thích chi tiết giống như đã được đề cập từ Thiên Sứ Muhammad ﷺ, và từ tất cả những bạn đạo Sahabah của Người [cầu xin Allah hài lòng về tất cả họ].

Tỷ lệ hoàn thành các bài học Sự thờ phượng [Ibaadah]

Các chủ đề phụ