सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

समय चुनौती (टाइम च्यालेन्ज)

तपाईंसँग ६० सेकेन्ड छ, सकेसम्म धेरै प्रश्नहरूको सही उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले प्रत्येक सही उत्तरको बदलामा 10 अंक प्राप्त गर्नुहुनेछ र प्रत्येक गलत उत्तरको बदलामा 5 अंक गुमाउनु हुनेछ।


तपाईंले लगइन गर्नु भएको छैन।

कृपया तपाईंको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ताकि प्लेयर सूचीमा तपाईंको नाम देखाउन गर्न सकियोस्।