सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

पाठहरू

इस्लाममा परिवारको स्थान
महिला र पुरुष दुई लिङ्गहरू बीच सम्बन्धको नियम कानुन
पति पत्नी चुन्ने आधारभूत कुराहरू
निकाह सन्देश (खित्बा) को शिष्टाचार
माता पिताको अधिकार
सन्तानहरूको अधिकार
नातेदारसँग व्यवहार
तलाक (सम्बन्ध विच्छेद)
पति पत्नीका हक अधिकारहरू
इस्लाममा मिरास (पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँट)