सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

मुख्य शिर्षकहरू

अबू हुरैरा रजियल्लाहुले वर्णन गर्नुभएको छ, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयोः “जसले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि कुनै बाटो अपनाउँछ, अल्लाहले उसको लागि जन्नतको बाटो सजिलो बनाउनु हुन्छ।” (सहीह मुस्लिमः २६९९)