सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको परिचय, उहाँको जीवनी, दूतत्व (नुबुवत) र उहाँको अनुयायीहरूको उहाँ प्रतिको दायित्वको बारेमा जानकारी। 

पाठहरू

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दूतत्व (नुबुवत)
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवनी (१)
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका विशेषताहरू
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवनी